Na vsebino

7. izredna seja OS Občine Kanal ob Soči

Številka: 9000-0004/2021-1
Datum: 23. april 2021


Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem

7. izredno sejo občinskega sveta v četrtek, 29. aprila 2021, ob 16. uri, v večnamenski dvorani OŠ Kanal, Gradnikova ulica 25, 5213 Kanal


Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o Uredbi o spremembah Uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda, ki predvideva izvzem kopalnega območja Soča v Kanalu iz seznama kopalnih voda.

Gradivo je dostopno na povezavi:
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=12610

Poročevalka: Tina Gerbec, županja.


Tina Gerbec
županjaVabljeni:
- člani občinskega sveta
- Nejc Kumar, direktor občinske uprave


Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- mediji

Zapisniki

Zapisnik 7. izredne seje

Zvočni posnetki

7 izredna seja (1)