Na vsebino

22. redna seja Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

OBČINA KANAL OB SOČI

OBČINSKI SVET 

Številka: 9000-0002/2022-2
Datum: 31. januar 2022

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem 

22. redno sejo občinskega sveta v torek, 15. februarja 2022, ob 16. uri, v večnamenski dvorani OŠ Kanal, Gradnikova ulica 25, 5213 Kanal 

Potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
Potrditev zapisnika 6. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:


1. Razprava in sklepanje o potrditvi lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi zaselka Vrtače.
Poročevalka: Blanka Šuler, Studio Črta (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1 2 3


2. Razprava in sklepanje o Nameri Občine Kanal ob Soči za postavitev malih sončnih elektrarn na strehah stavb v svoji lasti.
Poročevalca: Almira Pirih, direktorica ZZRSD, Rajko Leban, direktor Golea Nova Gorica (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1


3. Razprava in sklepanje o razpisu priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2022.
Poročevalka: županja Tina Gerbec (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1


4. Kadrovske zadeve (imenovanje predstavnikov v svet Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal).
Poročevalec: predsednik KMVVI.


5. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.
 


Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Tina Gerbec
županja

Vabljeni:

-          člani občinskega sveta
-          Nejc Kumar, direktor občinske uprave
-          Blanka Šuler, Studio Črta (k 1. točki dnevnega reda)
-          Almira Pirih, direktorica ZZRSD (k 2. točki dnevnega reda)
-          Rajko Leban, direktor Golea Nova Gorica (k 2. točki dnevnega reda)
-          občinska uprava

Obveščeni:

-          krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
-          nadzorni odbor
-          mediji


 

Zapisniki

Zapisnik 22. redne seje OS v priponki.

Zvočni posnetki

22_redna_seja_brez_razprave_2_tocke