Na vsebino

Sklic 3. redne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči

OBČINA KANAL OB SOČI
OBČINSKI SVET 

Številka: 9000-0002/2023-3
Datum: 14. februar 2023

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem 

3. redno sejo občinskega sveta v torek, 28. februarja 2023, ob 17. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

Potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.


Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.


2. Razprava in sklepanje o dopolnjenem Predlogu Odloka o Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2023.

Poročevalca: Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance in Miha Stegel, župan (gradivo v prilogi).

GRADIVO:


3. Razprava in sklepanje o Pravilniku o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Kanal ob Soči - predlog prva obravnava.
Poročevalca: Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance in Miha Stegel, župan (gradivo v prilogi).

GRADIVO:


4. Razprava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, predlog prva obravnava.

Poročevalki: Klara Golja, višji referent za družbene dejavnosti in Irena Škvarč, direktorica javnega zavoda Goriška knjižnica Nova Gorica (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1


5. Kadrovske zadeve:

 • vloga za soglasje k imenovanju direktorice Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica in
 • imenovanje kandidata za člana razvojnega sveta Severno Primorske (Goriške) regije.

Poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

6. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za črpalno hidroelektrarno Avče – predlog prva obravnava.

Poročevalci: Maja Šinigoj, Locus d.o.o. ter Mitja Gorjan in Alida Rejec, SENG d.o.o. (gradivo v prilogi).

GRADIVO: https://opn.si/OPPN_CHE_AVCE/Menu/OPN/OPN.aspx

 

7. Razprava in sklepanje o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

Poročevalec: Miha Stegel, župan (gradivo v prilogi).

GRADIVO:1

 

Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Miha Stegel
župan


Vabljeni:

 • člani občinskega sveta
 • občinska uprava
 • Irena Škvarč, direktorica javnega zavoda Goriška knjižnica Nova Gorica (k 4. in 5. točki dnevnega reda
 • Elena Zavadlav Ušaj (k 5. točki dnevnega reda)
 • Maja Šinigoj, Locus d.o.o. (k 6. točki dnevnega reda)
 • Mitja Gorjan in Alida Rejec, SENG d.o.o. (k 6. točki dnevnega reda)

Obveščeni:

 • krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
 • nadzorni odbor
 • mediji

 

Zapisniki

Zapisnik 3. redne seje v Prilogi!

Zvočni posnetki

Zvočni posnetek 3. redne seje 28.2.2023.mp3