Na vsebino

34. redna seja Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

34. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 25. septembra 2014 ob 17. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 33. redne seje Občinskega sveta Občine kanal ob Soči.
Potrditev zapisnika 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
Potrditev zapisnika 4. izredne seje Občinskega sveta Občine kanal ob Soči.
Potrditev zapisnika 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.


Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči – 1. Spremembe in dopolnitve (SDOPN Kanal).
Poročevalec župan (gradivo v prilogi in na spletni strani Občine Kanal ob Soči).
PRILOGE:

1. tesktualni del (v .zip formatu)
2. grafični del (v .zip formatu)
3. priloge (v .zip formatu)

Navodilo:

 

  • kliknite z desnim gumbom miške
  • izberite Shrani povezavo kot... oz. Save link as...
  • shranite datoteko lokalno pri sebi
  • njeno vsebino lahko predvajate s privzetim predvajalnikom za zvok na vašem računalniku

 


2. Premoženjsko pravne zadeve:
2/A – Sklep o tretji dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2014 (menjava zemljišč).
2/B – Sklep o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja in o priznanju lastninske pravice.
Priloga k 2B
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)

3. Pobude, predlogi, vprašanja in odgovori
-1
-2


Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Župan
Andrej Maffi, l.r.Vabljeni:
- člani občinskega sveta,
- direktorica občinske uprave,
- Struktura d.o.o.
- Božidar Rustja, občinski urbanist


Obveščeni:
- Nadzorni odbor,
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči,
- mediji.