Na vsebino

6. redna seja občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.

2. Razprava in sklepanje o Akcijskem načrtu ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v Občini Kanal ob Soči 2019-2021.
Poročevalka: Astrid Prašnikar, ROS - Inštitut za odgovorni turizem
GRADIVO: 1

3. Razprava in sklepanje o Odloku o vzpostavitvi območja za pešce na Trgu Kontrada v Kanalu, predlog prvo branje.
Poročevalka: Patricija Cimprič, višja svetovalka za inšpekcijske zadeve, Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči
GRADIVO: 1

4. Razprava in sklepanje o Strategiji za mlade v Občini Kanal ob Soči 2020-2024.
Poročevalka: Nika Testen
GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanje o Urbanistični preverbi postavitve javnih parkirišč v Občini Kanal ob Soči in predlog postavitve doprsnih kipov umetnikov v Občini Kanal ob Soči. Poročevalec: Klemen Pavlin, Studio Ur.A.D. urbanizem, arhitektura in design d.o.o.
GRADIVO: 1

6. Razprava in sklepanje o Rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2019. Poročevalka: Metoda Humar
GRADIVO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

7. Informacija o 6-mesečni realizaciji Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2019. (gradivo poslano po pošti 30. 7. 2019)
Poročevalka: Metoda Humar

8. Sklepanje o Spremembi Statuta Občine Kanal ob Soči, predlog drugo branje.
Poročevalec: Nejc Kumar, direktor občinske uprave.
GRADIVO: 1

9. Sklepanje o Spremembi Poslovnika Občine Kanal ob Soči, predlog drugo branje. Poročevalec: Nejc Kumar, direktor občinske uprave
GRADIVO: 1

Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Tina Gerbec
županja

Zapisniki

Zapisnik seje

Zvočni posnetki

6seja-26092019(1)