Na vsebino

Sklic 25. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

OBČINA KANAL OB SOČI

OBČINSKI SVET

 

Številka: 9000-0006/2022-2

Datum: 6. junij 2022

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem

 

 25. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 16. junija 2022, ob 16. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

 

Potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

 

1. Razprava in sklepanje o Strategiji razvoja občine Kanal ob Soči za obdobje 2022 -2030.

Poročevalka: Tanja Golja, Poslovni studio, Tanja Golja s.p. (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

2. Razprava in sklepanje o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2022.

Poročevalki: Klara Golja, višji referent za družbene dejavnosti in Bernarda Pirih, vodja pomoči na domu (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

3. Razprava in sklepanje o poročilu o izvajanju gospodarske javne službe 24-urne pogrebne dežurne službe v Občini Kanal ob Soči za leto 2021 in o elaboratu o oblikovanju cene storitev gospodarske javne službe 24-urne pogrebne dežurne službe v Občini Kanal ob Soči za leto 2022.

Poročevalec: Darko Ličen, direktor podjetja Komunala Nova Gorica d.d. (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

4. Razprava in sklepanje o določitvi cene prilagojenega programa za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica.

Poročevalec: Edvard Vrabič, ravnatelj OŠ Kozara (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanje o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

Poročevalec: Nejc Kumar, direktor občinske uprave (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.

 

 

Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

 

Tina Gerbec

županja

 

Vabljeni:

-          člani občinskega sveta

-          Nejc Kumar, direktor občinske uprave

-          Tanja Golja, Poslovni studio, Tanja Golja s. p. (k 1. točki dnevnega reda)

-          Almira Pirih, direktorica Zavoda za zeleni razvoj Soške doline

-          Bernarda Pirih, vodja pomoči na domu (k 2. točki dnevnega reda)

-          Darko Ličen, direktor podjetja Komunala Nova Gorica d. d. (k 3. točki dnevnega reda)

-          Edvard Vrabič, ravnatelj OŠ Kozara (k 4. točki dnevnega reda)

-          občinska uprava

 

Obveščeni:

-          krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči

-          nadzorni odbor

-          mediji

Zapisniki

Zapisnik v prilogi!

PRILOGE:

Zapisnik odbora za okolje in prostor v prilogi!
Zapisnik odbora za negospodarstvo v prilogi!

Zvočni posnetki

Zvočni posnetek 25. redne seje OS