Na vsebino

Sklic 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

OBČINA KANAL OB SOČI

OBČINSKI SVET

 

 

Številka: 9000-0008/2023-1

Datum: 1. september 2023

 

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem

 

 

3. izredno sejo občinskega sveta v torek, 5. septembra 2023, ob 17. uri, v

sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

 

 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

 

1. Razprava in sklepanje k imenovanju direktorja javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal.

Poročevalci: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in Lara Lovišček, predsednica sveta Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1 

2. Razprava in sklepanje o predlogu Zakona o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov.

Poročevalec: Miha Stegel, župan (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1, 2, 3,4,

 

Miha Stegel

župan

 

 

Vabljeni:

-       člani občinskega sveta

-       mag. Katjuša Stanič, direktorica občinske uprave

-       Lara Lovišček, predsednica sveta Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal (k 1. točki dnevnega reda)

-       Petra Rutar, kandidatka za direktorico Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal (k 1. točki dnevnega reda)

 

Obveščeni:

-       krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči

-       mediji

Zapisniki

Zapisnik v Prilogi!

PRILOGE: 1

Zvočni posnetki

Zvočni posnetek 3. izredne seje OS - 5.09.2023